Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

05. 06. 2019.

Obavezna registracija E-Mail adrese u Srbiji

Newsletter 115

Privredna društva u Srbiji su u obavezi da registruju adresu za prijem elektronske pošte najkasnije do 01. oktobra 2019. godine pri Agenciji za privredne registre.

Iako je mogućnost registracije ovog podatka bila predviđena i ranijim propisima, Zakon1 je sada uvodi kao obavezu za sva privredna društva. Činjenica da preduzetnici nisu eksplicitno navedeni kao pravni subjekti koji podležu ovoj obavezi, ne podrazumeva njihovo izuzimanje, posebno imajući u vidu da nema pravnih niti tehničkih razloga za to.

Smisao ove obaveze upravo je u tome da se privrednim društvima olakša i ubrza poslovna korespodencija, omogući efikasnija komunikacija državnih organa sa privredom i privrednih subjekata međusobno. Ovo je svakako još jedan korak ka eliminisanju „papirnog“ načina poslovanja i korak bliže ka elektronskom poslovanju. Moguće je izvršiti registraciju samo jedne adrese za prijem elektronske pošte.

Zakon ne predviđa sankciju za slučaj da registracija adrese za prijem elektronske pošte ne bude sprovedena u zakonom predviđenom roku, međutim prelaskom na elektronsko poslovanje i dostavljanje dokumenata, privredna društva koja nisu registrovala ovaj podatak, neće biti u mogućnosti da ističu kao olakšavajuću okolnost činjenicu da o nekoj obavezi nisu obavešteni usled nedostatka registrovane adrese za prijem elektronske pošte, pa stoga mogu trpeti određene posledice.

 

 

 

_____________________
1 Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 44/2018)

TSG