Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 198

office@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

11. 06. 2018.

NOVINA u srpskom zakonodavstvu - Centralna evidencija stvarnih vlasnika -

Newsletter 106

USVOJEN ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Republika Srbija je po hitnom postupku donela Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, po preporuci Komiteta Manival Saveta Evrope, u skladu sa Direktivom EU 2015/849. Zakon stupa na snagu 08.juna 2018. godine.

Osnovni cilj donošenja Zakona leži u olakšanom preduzimanju radnji i mera za sprečavanje i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Zakon uvodi obavezu pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (’’Registrovani subjekti’’) da odrede stvarne vlasnike i obezbede odgovarajuću dokumentaciju, a nakon formiranja Centralne evidencije stvarnih vlasnika kod Agencije za privredne registre – ovlašćena/odgovorna lica kod Registrovanih subjekata biće dužna da ove podatke i dokumente unesu i evidentiraju u Centralnoj evidenciji.

I. Pojam stvarnog vlasnika

Stvarnim vlasnikom se smatra:

1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

2) fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

3) fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG