TSG ima raširenu mrežu kooperantskih advokatskih kancelarija širom sveta, te prati svoje klijente u međunarodnom širenju poslovanja.