Predrag Groza

Partner

20. 01. 2017.

Intelektualna svojina

 Ž I G

 1. Šta je žig?

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe/usluga jednog (fizičkog ili pravnog) lica od iste ili slične robe/usluga drugog (fizičkog ili pravnog) lica.

Žigom se može zaštititi znak pod uslovom da je podoban za razlikovanje u prometu robe/usluga jednog lica u odnosu na robu/usluge drugog lica. U tom smislu, znak se može sastojati od reči, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacija tih znakova, kao i od muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i slično.

2. Zašto registrovati žig?

Za privredne subjekte, žig predstavlja korisno sredstvo koje služi za promovisanje i stvaranje prepoznatljivosti i reputacije njihove robe ili usluga na tržištu određene države, ali istovremeno žig može biti, gledano iz ugla potrošača, simbol kvaliteta ili garancije za određenu robu ili uslugu.  

 

Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

Preuzmite PDF

TSG