Medijacija

Šta je posredovanje (medijacija) u rešavanju sporova ?

Medijacija je oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana uz pomoć ovlašćenog posrednika (medijatora), koji stranama pomaže da postignu sporazum. Reč je o dobrovoljnom procesu, koji se sprovodi samo pod uslovom da se o tome sve strane saglase. Za razliku od sudskog postupka, u medijaciji su interesi svih strana učesnica jedino merilo u pronalaženju mirnog rešenja. Tokom celog postupka medijacije, postupak je u celosti pod kontrolom stranaka. U tom smislu, medijator vodi proces, dok strane kontrolišu rezultat postupka.

Zašto izabrati medijaciju pre obraćanja sudu?

Sudski postupci mogu da budu dugotrajni, skupi i neefikasni mehanizmi zaštite u kojima stranke ne mogu sa izvesnošću anticipirati konačnu odluku suda.

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014) daje strankama mogućnost da putem pregovora, uz aktivno učešće i umeće ovlašćenog medijatora, dođu do kompromisnog rešenja za međusobni sporni odnos i na taj način izbegnu sudski postupak. Medijacija se zasniva na načelima dobrovoljnosti, ravnopravnosti i mogućnosti učestvovanja samih stranaka u koncipiranju i definisanju konačnog rešenja. Ujedno, u pitanju je neformalan, relativno kratak i poverljiv postupak, te stranke mogu doći do kompromisnog rešenja u razumnom roku, uz istovremenu zaštitu tajnosti njihovog poslovanja i očuvanje reputacije.

Prednosti medijacije

BRZINA I EKONOMIČNOST – Medijacija je brz i efikasan postupak koji štiti interese svih učesnika. Dok sudski postupci mogu trajati godinama, medijacijom se sporni odnosi po pravilu rešavaju u roku od 60 dana, a troškovi su srazmerno manji. Ukoliko je medijacija uspešno sprovedena tokom trajanja sudskog postupka, stranke mogu biti oslobođene od plaćanja određenih sudskih odnosno administrativnih taksi.

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG ADVOKATI

TSG