Podsticajna sredstva za direktne investicije

Republika Srbija je u 2014. godini donela novi podsticajni program za green-field i brown-field projekte u Srbiji, čiji je osnov Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Sl. glasnik RS”, br.55/2014) koja je stupila na snagu 24.05.2014. (dalje: “Uredba”).

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuju se u odnosu na:

  • opravdane troškove ulaganja (ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva koja su definisana Uredbom);
  • ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta.

U skladu sa navedenim Uredba predviđa limit visine sredstava koja se dodeljuju na sledeći način:

  • za opravdane troškove ulaganja do 50 mil. EUR- limit dodeljenih sredstava je do 50% tih troškova, a izuzetno se može povecati za male privredne subjekte za još najviše 20%, a za srednje privredne subjekte za još najviše10%;
  • za deo opravdanih troškova ulaganja od 50-100 mil. EUR- limit dodeljenih sredstava je do 25% tih troškova;
  • za deo opravdanih troškova ulaganja veci od 100 mil. EUR- limit dodeljenih sredstava je do 17% tih troškova (čl.5 Uredbe).

Korisnik sredstava je dužan da obezbedi ucešce od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava (čl.6 Uredbe).

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

Ljubica Tomić

Advokat | Managing Partner

TSG