13. Dec

35. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

23. Jun

CBBL godišnja škupština 2022

14. Jun

Market Focus: Serbie

10. Jun

IDI Conference 2022

02. Jun

Distribucija i konkurencija u Srbiji – rizici i dobre prakse

19. Maj

DIRO konferencija 2022

16. Maj

E-dokumenti u radnim odnosima i aktuelna praksa inspekcije rada

12. Apr

Nagrađivanje zaposlenih i skraćena radna nedelja

22. Dec

34. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

14. Okt

Rad od kuce – rizici i izazovi za poslodavce u Srbiji

TSG