22. Jun

12. CBBL-Forum Auslandsrecht

09. Jun

IDI Annual Conference 2023

01. Jun

Rizici novog doba: održivost i izdržljivost

16. Maj

HR & pravni izazovi u IT sektoru

13. Dec

35. Susret Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

23. Jun

CBBL godišnja škupština 2022

14. Jun

Market Focus: Serbie

10. Jun

IDI Conference 2022

02. Jun

Distribucija i konkurencija u Srbiji – rizici i dobre prakse

19. Maj

DIRO konferencija 2022

TSG