CBBL konferencija 2012

„Implikacije međunarodne finansijske krize na pravni okvir na globalnom nivou“

u okviru radne grupe „Korporacije/Distribucija“. Naša kancelarija predstaviće Srbiju u svojstvu ekskluzivnog CBBL partnera iz Srbije.

Prijave na mail@cbbl-lawyers.de i office@tsg.rs ili putem formulara ovde.

Adresa održavanja: Palais Biron, Lichtenthaler-Strasse 92, Baden-Baden, SR Nemačka

TSG