Javne nabavke- 6 meseci posle

Zbog velikog interesovanja, radni doručak na temu

“Javne nabavke – 6 meseci posle”

ponovo je organizovan 23. marta 2016. godine, ovoga puta u saradnji sa Komorom italijansko-srpskih privrednika i Slovenačkim poslovnim klubom.

Članovi udruženja imali su priliku da od advokata Predraga Groze saznaju šta je to što (potencijalni) ponuđači moraju obavezno znati u svetlu izmena zakona, budući da novi zakonski okvir značajno menja poziciju ponuđača, odnosno zahteva njihov drugačiji pristup i aktivniju ulogu u pojedinim fazama postupka javne nabavke.

Sve ovo je bilo ispraćeno diskusijom nakon prezentacije, tokom koje je usledila razmena mišljenja i najinteresantnijih iskustava članova udruženja u javnim nabavkama, odgovori na pitanja u vezi sa pripremanjem ponuda, komunikacijom sa naručiocima i postupkom zaštite prava, kao i saveti u vezi sa radom, pravnim shvatanjima i odlučivanjem Republičke komisije za zaštitu prava.

TSG