31. Okt

56. svetski kongres UIA

18. Sept

Susret HR radne grupe

13. Jun

World Link for Law Annual Forum 2012

01. Jun

CBBL konferencija 2012

26. Apr

„Naplata potraživanja u svetlu Zakona o izvršenju i obezbeđenju“

01. Feb

„SRBIJA – približavanje EU“

TSG