Akademski slikar Vesna Knežević

31. Okt

56. svetski kongres UIA

18. Sept

Susret HR radne grupe

13. Jun

World Link for Law Annual Forum 2012

01. Jun

CBBL konferencija 2012

26. Apr

„Naplata potraživanja u svetlu Zakona o izvršenju i obezbeđenju“

01. Feb

„SRBIJA – približavanje EU“

TSG