08. Dec

Preklapanje prava zaštite žigova

29. Nov

Zakon o radu u praksi – aktuelna pitanja

07. Nov

Konferencija Advokatske komore

29. Okt

58. svetski kongres UIA

03. Sept

Izmene Zakona o radu

25. Jun

TWIN konferencija

06. Jun

CBBL forum 2014

29. Maj

Odgovornost direktora u Republici Srbiji

28. Mart

Pristup tržištu Srbije

14. Mart

Izazovi zaštite konkurencije

TSG