08. Dec

WIRAS 2015

28. Nov

Porezi, javne nabavke, osiguranje – aktuelna pitanja –

23. Nov

IP Service World 2015

23. Nov

Pravni okvir poslovanja u Srbiji

25. Jun

CBBL Forum 2015

19. Maj

Auslandsrecht 2016

09. Apr

Pravila tržišnog natecanja i državnih potpora EU

27. Mart

17. susret DSW HR radne grupe

14. Mart

Status inostranih izvođača i njihovih stručnjaka u Srbiji

13. Feb

Vienna Arbitration Days 2015

TSG