26. Okt

Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu i međunarodni pregovori

29. Sept

Položaj direktora i stranaca u Srbiji

08. Jun

Novine u dodeli podsticajnih sredstava

02. Jun

5th DIS Baltic Arbitration Days

10. Maj

Intelektualna svojina- Distribucija i franšizing

23. Mart

Javne nabavke- 6 meseci posle

25. Feb

Javne nabavke- 6 meseci posle

TSG