26. Sept

Odgovornost direktora

26. Jun

Exporttag 2017

21. Jun

Auslandsrecht 2017

12. Maj

World Link for Law Annual Forum 2017

12. Maj

Odgovornost direktora u Srbiji

30. Mart

Podsticajna sredstva u Srbiji

28. Mart

Odgovornost direktora i rukovodilaca

25. Jan

Sudska naplata potraživanja u Italiji & Ugovori o distribuciji i aspekti zaštite konkurencije

TSG