Odgovornost direktora i rukovodilaca

Evropski centar za naknadu štete i Zakon o osiguranju (ECTIL) i Institut za Evropski Zakon o naknadi štete Austrijske akademije nauka i Univerziteta u Gracu (ETL).

Našu advokatsku kancelariju TSG Tomić Sinđelić Groza predstavljaće advokat i managing partner Ljubica Tomić.

Termin u Beču sa Ljubicom Tomić možete zakazati na office@tsg.rs

TSG