E-dokumenti u radnim odnosima i aktuelna praksa inspekcije rada

TSG Advokati Beograd u saradnji sa Slovenačkim poslovnim klubom (SPK) organizuju radni doručak TSG :Employment Talks: na temu

Elektronski dokumenti u radnim odnosima i aktuelna praksa inspekcije rada

 

koji će se održati u ponedeljak 16. 05. 2022. godine, sa početkom u 09.30 časova u Hotelu Zepter, Zepter Conference Hall, Terazije 10, Beograd.

Članice TSG Tima, Aleksandra Rajić (Senior Lawyer) i Teodora Veruović (Junior Lawyer), navedenu temu će predstaviti sa aspekta srpskog prava i postojeće sudske prakse.

Prof. dr Saša Perišić, v.d. pomoćnika direktora Inspektorata za rad, govoriće na temu izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i funkcionisanju inspekcije rada u uslovima Covid-19 i ekonomske krize, dok će na pitanja vezana za inspekcijski nadzor i elektronska dokumenta u radnim odnosima govoriti Goran Marković, šef Odseka za drugostepeni upravni postupak u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

TSG ADVOKATI

TSG