IDI Conference 2022

Advokatska kancelarija TSG Advokati Beograd Srbija će učestvovati na IDI konferenciji 2022 o aktuelnim pitanjima vezanim za distribuciju u organizaciji Međunarodnog instituta za distribuciju (IDI). Događaju prisustvuju pravni savetnici i advokati u privatnoj praksi koji dolaze iz svih krajeva sveta.

Naš advokat Ljubica Tomic stoji Vam na raspolaganju za sastanke u Madridu od 10. do 11. juna 2022. godine, uz prethodno zakazivanje sastanka na office@tsg.rs.

Ovogodišnja tema konferencije je:

PRILAGOĐAVANJE DISTRIBUCIJE BRZOM DIGITALNOM OKRUŽENJU

Poboljšanje onlajn strategija, koordinacija onlajn i oflajn kanala distribucije, usklađenost sa novim pravilima EU o vertikalnim ograničenjima (VBER 2022)

TSG ADVOKATI

TSG