Intelektualna svojina- Distribucija i franšizing

U zajedničkoj organizaciji sa Nemačko- srpskom privrednom komorom i Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom održan je radni doručak na temu

“Intelektualna svojina – Distribucija i franšizing”

Učesnike je u temu intelektualne svojine, u kontekstu ugovora o distribuciji i franšizingu i ugovornih klauzula u susret novom Srpskom građanskom zakoniku, uvela advokat i partner u TSG Ljubica Tomić, dok je advokat i partner Predrag Groza učesnike upoznao sa mogućim konfliktima i problemima koji mogu proisteći iz različitih situacija, kao što su, na primer, paralelni uvoz, rešavanje domenskih sporova, prestanak ugovora i slično.

Nakon izlaganja usledila je živa diskusija i razmena iskustava na aktuelnu temu.

TSG