Javne nabavke – novi zakon iz ugla ponuđača

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza vas poziva da prisustvujete u sredu, 27.05.2020.godine od 10.00-11.30 časova webinaru na temu:

Javne nabavke – novi zakon iz ugla ponuđača

putem aplikacije Teams.

Republika Srbija je usvojila novi Zakon o javnim nabavkama čija primena počinje 01.jula 2020.godine. Cilj novog Zakona je da se poveća efikasnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki, time što se, sa jedne strane, smanjuje administrativno opterećenje i troškovi učešća u postupcima (što je naročito važno za mala i srednja preduzeća), a sa druge strane, poveća transparentnost i efikasnost u sprovođenju javnih nabavki.

Šta to konkretno znači za ponuđače – u smislu novog Portala javnih nabavki, uslova za učešće, zaštite prava ponuđača i mnogim drugim temama – moći ćete da čujete i pitate našeg advokata Predraga Grozu.

Pridružite se webinaru prijavom na office@tsg.rs. U kratkom roku će vam biti dostavljen link za učestvovanje na webinaru.


Predavač:

Predrag Groza je advokat sa dugogodišnjim iskustvom i pravnom ekspertizom u oblasti javnih nabavki. Konkretno, Predrag savetuje klijente koji nastupaju u svojstvu ponuđača u postupcima javnih nabavki, i to u vezi sa sadržinom konkursne dokumentacije, aktivnostima u vezi sa izmenama konkursne dokumentacije, pripremom ponuda (naročito kada su u pitanju strani ponuđači). Predrag takođe zastupanja klijente u postupcima zaštite prava ponuđača pred naručiocima odnosno Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom.

Njegovi prvi susreti sa tenderima i javnim nabavkama, uopšte, datiraju još iz vremena uvođenja sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. Naime, 2002.godine je donet prvi zakon o javnim nabavkama (čija je primena počela 01.januara 2003.godine), a Predrag je u tom periodu, tačnije od 2003-2006.godine, bio angažovan na pravnim poslovima u tadašnjem javnom preduzeću Jat Airways. Kao mladi pravnik u Jat Airways-u i redovni član tenderskih komisija, Predrag je imao priliku da se upozna i radi na javnim nabavkama, što je podrazumevalo pripremu i sprovođenje celokupnog postupka javne nabavke od izrade konkursne dokumentacije, otvaranja ponuda, izbora ponuđača i dodele ugovora. To „insajder“ znanje i iskustvo u javnim nabavkama je dobilo poseban oblik pravničkog rada u trenutku kada se Predrag okrenuo advokaturi.

Predrag je već godinama unazad jedan od saradnika Svetske banke (World Bank Group) u smislu da redovno analizira sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i time daje svoj doprinos u godišnjim izdanjima Svetske banke poput ’’Benchmarking Public Procurements’’ i ’’Doing Business’’.

TSG ADVOKATI

TSG