Novine u dodeli podsticajnih sredstava

Nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, bila je povod za organizovanje radnog doručka na temu

“Novine u dodeli podsticajnih sredstava”

Advokat Marko Janićijević, koji sarađuje sa klijentima na polju Greenfield i Brownfield investicija i bavi se ugovorima koji se odnose na državne podsticaje, ukazao je na glavne novine koje je donela nova Uredba uz navođenje primera iz dosadašnje prakse.

Prisustvo predstavnika pravnog odeljenja Razvojne agencije Srbije (RAS) doprinelo je bogatoj razmeni iskustava i diskusiji, koja je nastavljena za vreme doručka posluženog u bašti.

TSG