31. Okt

„Pregovaranje ugovora o medjunarodnoj trgovini – Razlike u kulturnoj i pravnoj tradiciji“

31. Maj

Specifičnosti privrednog prava u Srbiji

25. Maj

„Zemljište – pravni aspekti u Republici Srbiji“

TSG