16. Nov

HR Radni doručak sa AHK

10. Okt

Šta donose izmene Zakona o privrednim društvima?

20. Jun

GlobalConnect Forum 2018

24. Maj

CBBL Forum 2018

19. Apr

Antitrust Damages

09. Mart

Novine Zakona o radu

02. Feb

Medijacija u privredi u Republici Srbiji

TSG