31. Okt

„Pregovaranje ugovora o medjunarodnoj trgovini – Razlike u kulturnoj i pravnoj tradiciji“

25. Maj

„Zemljište – pravni aspekti u Republici Srbiji“

21. Okt

Specifičnosti privrednog prava u Srbiji

03. Jun

„Radno pravo – danas u Srbiji“

TSG