Aleksandra Rajić

Advokat | Senior Lawyer

Kontakt

Tel.+381 11 3285 153

Mob.-

Faks.+381 11 3285 208

aleksandra.rajic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, Beograd, Srbija

Povratak na Tim

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Parnica, radno pravo, korporativno pravo, privredno pravo, nepokretnosti & građevinsko pravo, porodično i nasledno pravo

NEMAČKI, ENGLESKI, SRPSKI

STUDIJE I POSLOVNO ISKUSTVO

2020

Advokatska kancelarija TSG Advokati Beograd

2018

Zastupa pred svim sudovima Republike Srbije

2017
  • IPS stipendista Bundestag-a- Berlin, Nemačka
  • Pravosudni ispit Ministarstva pravde Republike Srbije
2015
  • Stipendista DAAD i BAYHOST fondacije
  • Član Advokatske komore Beograd
2014-2015

Gradsko pravobranilaštvo Grada Beograda

2010-2014
  • Stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije
  • Stipendista grada Užica za najbolje studente
  • Nagrađivana od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut uspeh u studiranju
2014

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Aleksandra Rajić zastupa domaće i internacionalne klijente pred svim sudovima Republike Srbije i pruža pravnu podršku klijentima u kompleksnim pitanjima radno-pravnih odnosa i korporativnog prava, a poseduje i ekstenzivno iskustvo u oblasti infrastrukturnih projekata i građevinskog prava.

Publikacije

Radnopravna pitanja u doba (i posle) vanrednog stanja
(BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 2/2020, 2020.god.)


 

TSG