Aleksandra Rajić

Advokat

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153. Mob.: +381 64 82 29 554

Faks: +381 11 3285 208

aleksandra.rajic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, Beograd, Srbija

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Parnica, radno pravo, korporativno pravo, privredno pravo, nepokretnosti & građevinsko pravo, porodično i nasledno pravo

Nemački, Engleski, Srpski

STUDIJE I POSLOVNO ISKUSTVO

2014

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2010-2014

Stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije

Stipendista grada Užica za najbolje studente

Nagrađivana od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut uspeh u studiranju

2014-2015

Gradsko pravobranilaštvo Grada Beograda

2015 Član Advokatske komore Beograd

2015

Stipendista DAAD i BAYHOST fondacije

2017

Pravosudni ispit Ministarstva pravde Republike Srbije

2017

IPS stipendista Bundestag-a- Berlin, Nemačka

2018

Zastupa pred svim sudovima Republike Srbije

2020

Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza

Aleksandra Rajić zastupa domaće i internacionalne klijente pred svim sudovima Republike Srbije i pruža pravnu podršku klijentima u kompleksnim pitanjima radno-pravnih odnosa i korporativnog prava, a poseduje i ekstenzivno iskustvo u oblasti infrastrukturnih projekata i građevinskog prava.

Publikacije

TSG