Aleksandra Toroman

Of counsel

Kontakt

Tel.+381 11 3285 227

Mob.+381 64 467 0 735

Faks.+381 11 3285 208

aleksandra.toroman@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Povratak na Tim

Stručne oblasti i jezici

Korporativno pravo, privredno pravo, radno pravo, naplata potraživanja i izvršenje, parnica

NEMAČKI, ENGLESKI, SRPSKI

Studije i poslovno iskustvo

2022
 • Advokatska kancelarija TSG Advokati Beograd – spoljni saradnik
 • Zastupanje pred svim sudovima u Republici Srbiji
 • Pravosudni ispit Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje (Autonomna Pokrajina Vojvodina)
 • Master diploma iz oblasti međunarodnog privrednog prava – Berlinska škola ekonomije i prava (SR Nemačka)
2021
 • Učešće na konferenciji „Nemačka pravna terminologija”, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju
 • Učešće na seminaru „Social Media, Freedom of Expression and its Restrictions – countering discrimination in cyberspace”, Central European Professors’ network
2020 – 2022

Stipendija Fondacije Konrad Adenauer za Master studije u Nemačkoj

2020 – do danas

Doktorske studije na Pravnom Fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, javno-pravni modul

2019
 • Master diploma iz oblasti međunarodnog prava, Pravni Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Član tima Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu na International Criminal Court Moot Court Competition, Hag (Holandija)
 • DAAD-stipendista za učešće na intenzivnom kursu nemačkog jezika, Univerzitet u Potsdamu (SR Nemačka)
2018 – 2020

Advokatski pripravnik kod advokata Dragana Volarevića, Novi Sad

2018
 • Diplomirala na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu
 • Član tima Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu na International Criminal Court Moot Court Competition, Hag (Holandija)
 • Dunavska škola migracija i inovacija, Evropska dunavska akademija, Ulm (SR Nemačka)
 • Stipendista Fondacije dr Zoran Đinđić za odlazak na stručno usavršavanje na Dunavsku školu migracija i inovacija

Aleksandra Toroman savetuje domaće i strane klijente u svim aspektima korporativnog prava, privrednog prava, radnog prava i međunarodnog privatnog prava. Takođe, zastupa klijente pred sudovima u Republici Srbiji na osnovu iskustva koji je stekla iz oblasti parničnog postupka i iz drugih oblasti građanskog prava.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je završila osnovne (LLB) studije. Takođe, na istom fakultetu završila je i master studije (LLM) uspešno odbranivši rad na temu „Položaj i uticaj Savezne Republike Nemačke u Evropskoj uniji“. Kao stipendista Konrad Adenauer fondacije, u Nemačkoj završava jednoipogodišnje master studije (LLM) u oblasti međunarodnog privrednog prava na nemačkom jeziku sa temom „Ugovori slobodne trgovine u Evropskoj uniji“.  Iste godine upisuje doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, javno – pravni modul za koje dobija stipendiju Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Tokom osnovnih i master studija više puta bila je član tima Univerziteta u Novom Sadu na takmičenju International Criminal Court Moot Court Competition koje se svake godine održava u Hagu. Nakon dugogodišnjeg takmičarskog iskustva, izabrana je i da bude sudija na ovom prestižnom takmičenju.

Nemački jezik usavršila je pohađanjem intenzivnog kursa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Potsdamu, tokom master studija u Berlinu i učešćem na mnogobrojnim konferencijama i radionicama.

Publikacije

Investicije u Srbiji
ZASA, 33/2024 – časopis o pravu međunarodne trgovine, sankcijama i stranim investicijama, izdavač Verlag C.H.Beck)


Ograničenja lјudskih prava prema Evropskoj Konvenciji o lјudskim pravima i osnovnim slobodama – Nove tendencije
(Zbornik Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu br. 4, 2022. godine.)


Status i prava dece u oružanim sukobima
(Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2022. god., stranice 223-242)

TSG