Ivana Stefanović

Senior Lawyer

Kontakt

Tel: +381 11 3285 175, Mob.: +381 64 668 83 60

Faks: +381 11 3285 198

ivana.stefanovic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Stručne oblasti i jezici

Radno pravo, radne dozvole i dozvole boravka za strancekorporativno pravo, privredno pravo,  parnica, medijacija, porodično i nasledno pravo

Engleski, Nemački, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

2003 Revizorska kuća Deloitte & Touche – Poslovni sekretar direktora
2005 Predavač na seminaru Međunarodna trgovinska arbitraža na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, kod profesora Vesne Rakić Vodinelić i Davida Dašića
2007 Učestvovala u projektu Studentska praksa u opštinskim sudovima u Beogradu u organizaciji “Mladih pravnika Srbije”
2008 Poseta evropskim institucijama pravde u Briselu, Luksemburgu i Strazburu radi pohađanja seminara “Uvod u pravo Evropske unije”, u organizaciji profesorke Aleksandre Čavoški
2008 Priprema seminara i izlaganje na seminaru iz oblasti Poreskog prava, na temu “Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara”, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kod profesora Hasibe Hrustić
2009 Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
2009 Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza, Beograd
2014 Zastupa pred svim sudovima Republike Srbije
2017 Imenovana za medijatora na listi Ministarstva pravde Republike Srbije

TSG