Ivana Stefanović

Advokat | Partner

Kontakt

Tel.+381 11 3285 175

Mob.+381 64 6688 360

Faks.+381 11 3285 198

ivana.stefanovic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Povratak na Tim

Stručne oblasti i jezici

Radno pravo, radne dozvole i dozvole boravka za strancekorporativno pravo, privredno pravo,  parnica, medijacija, porodično i nasledno pravo

ENGLESKI, SRPSKI

Studije i poslovno iskustvo

2017

Imenovana za medijatora na listi Ministarstva pravde Republike Srbije

2014

Zastupa pred svim sudovima Republike Srbije

2009

Advokatska kancelarija TSG Advokati Beograd

2009

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

2008
  • Priprema seminara i izlaganje na seminaru iz oblasti Poreskog prava, na temu “Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara”, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kod profesora Hasibe Hrustić
  • Poseta evropskim institucijama pravde u Briselu, Luksemburgu i Strazburu radi pohađanja seminara “Uvod u pravo Evropske unije”, u organizaciji profesorke Aleksandre Čavoški
2007

Učestvovala u projektu Studentska praksa u opštinskim sudovima u Beogradu u organizaciji “Mladih pravnika Srbije”

2005

Predavač na seminaru Međunarodna trgovinska arbitraža na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, kod profesora Vesne Rakić Vodinelić i Davida Dašića

2003

Revizorska kuća Deloitte & Touche – Poslovni sekretar direktora

Ivana Stefanović savetuje klijente u planiranju poslovne strategije osnivanja, statusnih promena, redovnog poslovanja privrednih društava i drugih pravnih subjekata, prilikom izrade opštih akata, kao i pri sastavljanju ugovora u privredi.

Fokusirana je na radno pravo, izradu akata iz oblasti radnog prava, pružanju pravnih saveta i zastupanje klijenata u radnim sporovima.

Poseduje značajno iskustvo u zastupanju stranih državljana pri regulisanju njihovog ličnog i radno pravnog statusa tokom boravka u Srbiji. Zastupa klijente pred svim nadležnim organima u postupcima regulisanja radno pravnog statusa stranih državljana (privremeni boravci i radne dozvole). Savetuje i zastupa klijente u domenu porodičnog prava.

Ivana imenovana je za medijatora na listi Ministarstva pravde Republike Srbije, 2017. godine.

TSG