Ivana Stefanović

Advokat | Partner

Kontakt

Tel.+381 11 3285 175

Mob.+381 64 6688 360

Faks.+381 11 3285 198

ivana.stefanovic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Povratak na Tim

Stručne oblasti i jezici

Radno pravo, radne dozvole i dozvole boravka za strancekorporativno pravo, privredno pravo,  parnica, medijacija, porodično i nasledno pravo

ENGLESKI, SRPSKI

Studije i poslovno iskustvo

2017   Imenovana za medijatora na listi Ministarstva pravde Republike Srbije
2014   Zastupa pred svim sudovima Republike Srbije
2009   TSG Advokati Beograd
2009   Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
2008   Priprema seminara i izlaganje na seminaru iz oblasti Poreskog prava, na temu “Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara”, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kod profesora Hasibe Hrustić
2008   Poseta evropskim institucijama pravde u Briselu, Luksemburgu i Strazburu radi pohađanja seminara “Uvod u pravo Evropske unije”, u organizaciji profesorke Aleksandre Čavoški
2007   Učestvovala u projektu Studentska praksa u opštinskim sudovima u Beogradu u organizaciji “Mladih pravnika Srbije”
2005   Predavač na seminaru Međunarodna trgovinska arbitraža na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, kod profesora Vesne Rakić Vodinelić i Davida Dašića
2003   Revizorska kuća Deloitte & Touche – Poslovni sekretar direktora

TSG