Jovana Đorojević

Diplomirani pravnik

Kontakt

Tel.+381 11 3285 153

Mob.-

Faks.+381 11 3285 208

jovana.djorojevic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, Beograd, Srbija

Povratak na Tim

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Privredno pravo, korporativno pravo, radne dozvole i dozvole boravka za strance, strane investicije i podsticajna sredstva, nepokretnosti & građevinsko pravo

ENGLESKI

STUDIJE I POSLOVNO ISKUSTVO 

Jovana Đorojević je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao studentkinja međunarodno-pravnog smera. Tokom studija je nagrađivana kao stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore i pohvalnicama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata.

Na četvrtoj godini studija imala je priliku da obavlja praksu u advokatskoj kancelariji „Odi Law“ kod advokata Tamare Čurović.

Master akademske studije upisuje 2022. godine , na smeru Međunarodno poslovno pravo.

 

TSG