Luka Breneselović

Diplomirani pravnik

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153

Faks: +381 11 3285 208

luka.breneselovic@tsg.rs

Kancelarija a u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Stručne oblasti i jezici

Međunarodno privatno pravo, Start-Ups, testamentarno raspolaganje, državljanstvo i prava stranaca

 

Engleski, Nemački, Ruski, Srpski

Studije i poslovno iskustvo

2009

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Studijski program na Gutenberg univerzitetu u Majncu

2011

Magister legum, LL.M., Goethe univerzitet Frankfurt na Majni

2011 – 2014

Istraživač – saradnik na projektu Instituta za uporedno pravo u Beogradu

2014 – 2018

Asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Minhenu

2019 – danas

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza

 

TSG