Predrag Groza

Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 153, Mob.: +381 63 27 99 12

Faks: +381 11 3285 208

predrag.groza@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

01. 12. 2009.

Novi Zakon o zaštiti konkurencije

Newsletter 27

Narodna skupština usvojila je na svojoj redovnoj sednici novi Zakon o zaštiti konkurencije (Sl.glasnik RS br.51/2009) čija primena počinje 01.novembra 2009.godine.

Novi zakon definiše povredu konkurencije kao ’’akte ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije’’, s tim što zakon posebno sistematizuje i obradjuje dve kategorije povrede konkurencije – restriktivni sporazumi i zloupotreba dominatnog položaja.

S druge strane, novim zakonom uvodi se pretpostavka dozvoljenosti koncentracija učesnika na tržištu u smislu da će se koncentracije učesnika na tržištu smatrati nedozvoljenim samo ako bi takve koncentracije značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Od najvažnijih novina predvidjenih novim zakonom ovom prilikom posebno ukazujemo na sledeće:

  • značajno su uvećani pragovi čijim dostizanjem nastaje obaveza za učesnike da Komisiji za zaštitu konkurencije prijave koncentraciju pre njenog sprovodjenja,

  • Komisiji za zaštitu konkurencije (’’Komisija’’) poverena su šira ovlašćenja koja treba da doprinesu većoj efikasnosti u oblasti zaštite konkurencije.

 

« Ceo tekst možete pročitati u PDF fajlu

TSG