Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano dana: 04. novembra 2022.
Datum stupanja na snagu: 04. novembar 2022.

Ova politika zaštite privatnosti opisuje smernice sa veb stranice kojom upravljamo (https://www.tsg.rs) i čiji je vlasnik:

Advokat Ljubica Tomić (kao odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnosti)

i
TSG Advokati Beograd

Carice Milice 3
11000 Beograd
Srbija

Imejl: data.protection@tsg.rs
Telefon: +381 11 3285 227

kao i načine prikupljanja, upotrebe i otkrivanja Vaših podataka koje sakupljamo prilikom korišćenja naše veb stranice (https://tsg.rs) (u daljem tekst “veb stranica“). Pristupom na našu veb stranicu ili korišćenjem iste, izjavljujete da ste saglasni sa evidentiranjem, korišćenjem i otkrivanjem Vaših podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.  Ako sa tim niste saglasni, molimo Vas da ne posećujete ili ne koristite našu veb stranicu.

Možemo da promenimo ovu Politiku privatnosti bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Izmenjenu Politiku privatnosti ćemo objaviti na veb stranici. Izmenjena Politika privatnosti stupa na snagu u roku od 180 dana od objavljivanja izmenjene Politike privatnosti na veb stranici. Ukoliko i nakon tog perioda budete pristupali ili koristili veb stranicu, smatraće se da ste saglasni sa izmenjenom Politikom privatnosti. Zato Vam preporučujemo da redovno proveravate ovu stranicu.

INFORMACIJE KOJE SAKUPLJAMO

U zavisnosti od toga na koji način koristite našu veb stranicu, prikupljamo između ostalog sledeće lične podatke:

 • ime, prezime i imejl adresu, ako ste zainteresovani za poslovnu saradnju ili želite da dobijate naš newsletter.
 • podatke koji se evidentiraju posetom na našu veb stranicu, kao npr. IP-adresa i podaci koji se registruju putem kolačića (ostale informacije naći ćete u našoj Politici kolačića).
 • Sve druge informacije koje ste nam dobrovoljno stavili na raspolaganje.
KAKO KORISTIMO I SAKUPLJAMO VAŠE INFORMACIJE

Informacije koje sakupljamo o Vama, koristićemo u sledeće svrhe tj. za:

 • zaštitu veb stranice
 • stavljanje na raspolaganje informacija
 • pravne usluge
   

Ako budemo želeli da koristimo Vaše podatke i u neke druge svrhe, zatražićemo od Vas pristanak i koristićemo Vaše podatke samo ako dobijemo Vaš pristanak, a zatim upotrebljavati samo za svrhu za koju ste Vi dali pristanak, osim u slučaju da nas zakon obavezuje da ih upotrebljavamo u neke druge svrhe.

Ova veb stranica koristi Google Analytics, jedan od najrasprostranjenijih i najpoverljivijih servisa za analizu internet stranica, koji nam pomaže da shvatimo na koji način koristite veb stranicu i kako bismo mi mogli da poboljšamo Vaše iskustvo sa tim u vezi. Ovi kolačići na primer mogu da zabeleže koliko dugo se zadržavate na veb stranici i koje stranice posećujete. Na taj način nam se omogućava da i dalje pravimo interesantne sadržaje (druge informacije pronaći ćete u našoj Politici kolačića).  

Vaši podaci mogu da se prikupljaju kako bi Vam se prosledile određene informacije po Vašoj želji i uz Vaš dobrovoljni pristanak (prijava za dobijanje Newsletter-a), radi davanja pravnih saveta ili preduzimanja zakonom propisanih mera ili pre zaključenja ugovora ili u okviru nekog potpisanog ugovora.

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA

Pravni osnov za obradu Vaših podataka je Vaš dobrovoljni pristanak, izvršenje ugovora čija ste Vi strana, ili preduzimanje mera po Vašoj želji pre zaključenja ugovora i ispunjenje zakonskih i službenih obaveza.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaše podatke čuvamo onoliko koliko je neophodno za ispunjenje svrhe za koju su isti prikupljani ili obrađivani, ukoliko nije drugačije utvrđeno zakonom ili nekim drugim pravnim propisom.

U određenim slučajevima možemo čuvati Vaše podatke i duži vremenski period da bismo ispunili obaveze ili obrazložili, sproveli ili zaštitili neki pravni zahtev, u skladu sa važećim propisima.

SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE

U skladu sa pravnim osnovom i svrhom evidentiranja Vaših podataka, Vaše podatke možemo otkriti sledećim institucijama i fizičkim licima:

 • zaposlenima u advokatskoj kancelariji TSG Advokati Beograd
 • određenim angažovanim trećim licima u skladu sa ugovornim obavezama
 • nadležnim institucijama
 VAŠA PRAVA

U zavisnosti od važećeg prava, možete da pristupite Vašim ličnim podacima, da ih korigujete ili izbrišete, ili da dobijete kopiju Vaših ličnih podataka, zatim da ograničite aktivnu obradu Vaših podataka ili da joj se protivite. Pored toga, možete da zahtevate od nas da prosledimo Vaše lične podatke nekoj drugoj instituciji, da opozovete pristanak za obradu Vaših podataka, da iskoristite pravo da uložite žalbu kod nadležne institucije, kao i neka druga prava koja su relevantna prema važećem pravu. Da biste ostvarili ta prava, možete nam se obratiti na imejl data.protection@tsg.rs. Odgovorićemo na Vaš upit u skladu sa važećim pravom.

Molimo Vas da imate u vidu da najverovatnije nećete biti u mogućnosti da pristupite uslugama niti da ih koristite, a u vezi sa kojima su zahtevani Vaši podaci, ako nam ne dozvolite da prikupimo ili obradimo neophodne lične podatke ili ako povučete Vaš pristanak za obradu ovih podataka u neophodne svrhe.

KOLAČIĆI ITD.

Da biste saznali više o tome kako upotrebljavamo kolačiće i koje mogućnosti imamo u pogledu Tracking- tehnologija, pročitajte našu Politiku kolačića.

BEZBEDNOST

Važna nam je bezbednost Vaših podataka i primenićemo sve odgovarajuće bezbednosne mere kako bismo pod našom nadzorom sprečili gubitak, zloupotrebu ili neovlašćene promene Vaših podataka. U pogledu mogućih rizika, ne možemo Vam garantovati apsolutnu bezbednost. Samim tim ne možemo obezbediti niti garantovati bezbednost informacija koje nam prosleđujete, te činite to na sopstveni rizik.

KONTAKT

Ukoliko imate pitanja ili dileme u vezi sa obradom Vaših podataka kojima raspolažemo, možete nas kontaktirati putem imejla data.protection@tsg.rs. Vaše upite ćemo obraditi u skladu sa važećim pravom.

TSG