Ljubica Tomić

Managing Partner

Kontakt

Tel: +381 11 3285 227, Mob.: +381 63 323 127

Faks: +381 11 3285 153

ljubica.tomic@tsg.rs

Kancelarija u Beogradu

Carice Milice 3, 11000 Beograd, Srbija

Stručne oblasti i jezici

Korporativno pravo & korporativno upravljanje ¦ privredno pravo ¦ M&A ¦ strane investicije ¦ privatizacija ¦ franšizing ¦  građevinsko pravo ¦ arbitraža ¦ medijacija

Engleski, Nemački, Ruski, Francuski, Srpski

Poslovno iskustvo i studije

2018 Član NUMS-a – Nacionalno udruženje medijatora Srbije
2017 Imenovana za medijatora na listi Ministarstva pravde Republike Srbije
od 2016  Predavač na kursu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu  „Teorija i praksa pravnog rasuđivanja“
od 2016 Predavač na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije 
od 2015 Član Izvršnog odbora Udruženja pravnika Srbije
2013 Osnivač i član Udruženja za arbitražno pravo u Republici Srbiji – Beogradski arbitražni centar BAC
2012 Uvršćena na listu arbitara Stalnog izabranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije
2007-2008 Specijalizacija “Korporativno upravljanje”, IFC / Svetska banka / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – IFC Corporate Governance specijalista, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelic Groza, Beograd
1995-1999 Advokatska kancelarija Đurđevic, Beograd
1995-1996 Specijalizacija “Ugovori u međunarodnoj trgovini i uslugama”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
1995 Sudski tumač za nemački jezik u Okružnom sudu u Beogradu
1994-1995 Banka “Jugobanka”, pravno odeljenje
1994 Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Ljubica Tomic je advokat od poverenja Nemačke i Švajcarske ambasade u Beogradu, Austrijske privredne komore u Beogradu – WKO Österreich i Nemačke privredne komore u Beogradu – AHK Belgrad, kao i brojnih internationalnih klijenata čije interese zastupa u Republici Srbiji. Osnivač je i član Saveta Foruma nemačkih-srpskih pravnika u Beogradu.

Radi na nemačkom, engleskom i srpskom jeziku.

Publikacije

 • Pregovori za zaključenje Ugovora o međunarodnoj prodaji robe, (Revija Kopaoničke škole Prirodnog prava – Maj 2021)
 • Ustavno-pravna kontrola ustavnosti zakona, Nagrada Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1992. (“SINRS”, Vol. VIII, Young Researcher of the Belgrade University, 1993)
 • Novi društveni pokreti – na primeru ekološkog pokreta (“Anali”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.) 
 • Prevod ustava Savezne Republike Nemačke na srpski jezik (“Službeni glasnik SR Jugoslavije”, novembar 2003.) 
 • Radno pravo u Srbiji (OstWest Contact, Nemačka, oktobar 2005.) 
 • Novi zakon o izvršnom postupku u Srbiji (OstWest Contact, Nemačka, mart 2006.) 
 • Squeeze Out/ Buy Out u Srbiji (OstWestContact, Nemačka, oktobar 2006.) 
 • Razvoj prava u Srbiji (OstWestContact, Nemačka, januar 2007.) 
 • Razvoj prakse ugovora o franšizingu u Srbiji (International Sales and Distribution of Goods, Union International des Avocats, Beograd, april 2008.) 
 • Green Field investicije u Srbiji (OstWestContact, Nemačka, novembar 2008.) 
 • Novi Zakon o javnim nabavkama (OstWestContact, Nemačka, mart 2009.) 
 • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine (OstWestContact Nemačka, jul 2011.) 
 • Pregovaranje ugovora o medjunarodnoj trgovini – Razlike kulturne i pravne tradicije u pregovaranju, Ljubica Tomić i Jelena Bogdanović (55. UIA KONGRES u Majamiju, SAD, novembar 2011.) 
 • Odgovornost direktora prema novom Zakonu o privrednim društvima – U najboljem interesu društva (OstWestContact Special, Nemačka, novembar 2012.) 
 • Arbitraža: Efektivno sredstvo rešavanja sporova (OstWestContact Special, Nemačka, novembar 2013.) 
 • Director’s Liability for Damage He Caused to the Company, Prof. Jelena Perovic, LLD i Ljubica Tomic, Managing partner Advokatske kancelarije TSG (Savez ekonomista Srbije – Časopis „Ekonomika preduzeća“, br. UDC 65, ISSN 0353-443X, septembar – oktobar 2014.) 
 • Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu – pogled na rešenja budućeg Građanskog zakonika Srbije, Prof. Jelena Perovic, LLD i Ljubica Tomic, Managing partner Advokatske kancelarije TSG (Savez ekonomista Srbije – Časopis „Ekonomika preduzeća“ udk: 340.137:347.44(497.11) November, 2015.) 
 • Poništaj arbitražne odluke zbog nedostatka obrazloženja (BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 1-4/2016, 2018.god.)
 • Primena konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 1-2/2019, 2019.god.)
 • Ključna pitanja ugovora o međunarodnoj distribuciji (Revija Kopaoničke škole Prirodnog prava – Novembar 2019)
 • Ispunjenje privrednih ugovora u uslovima pandemije Covid 19 (BRANIČ – Časopis za pravnu teoriju i praksu Advokatske komore Srbije, br. 2/2020, 2020.god.)

TSG