Aktivno kreiramo društveni ambijent našeg života i rada kroz društvenu odgovornost naše kancelarije

U sklopu našeg dobrotvornog rada fokusirani smo na projekte kojima se trudimo da pomognemo jednoj sveopšte zdravijoj Srbiji. Veoma smo ponosni na uspešne vodeće projekte kao što su:

 • Pomoć deci bez roditeljskog staranja doma „Vera Blagojević“ u Banji Koviljači, u saradnji sa Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o (2007)
 • Pomoć srpskoj delegaciji na 21. Svetskom kongresu dermatologije, Buenos Aires, Argentina (2007)
 • Pomoć srpskoj delegaciji u „ASCDAS 7. Godišnji sastanak i izložba“, Las Vegas, Nevada (2008)
 • Pomoć Danijeli Jovanović u osvajanju vrha Akonkagva, Argentina,  Danijela je prva osoba sa invaliditetom koja je osvojila Akonkagva (2008/2009)
 • Osnivanje prve donatorske banke majčinog mleka u Srbiji u organizaciji Opštine Vračar, Beograd (2009)
 • Pomoć Humanitarnoj organizaciji za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ (2011, 2013, 2015)
 • Pravna podrška udruženju „Radosni centar“ u organizaciji festivala „Human District“ (2014)
 • Pomoć poplavljenima u organizaciji Vlade Republike Srbije (2014)
 • Pomoć izbeglicama iz Sirije u Beogradu (2015)
 • Podrška centru za reproduktivnu etiku „ZA BEBE“ i savetovalištu “NISI SAMA”  i njihovim projektima (2018)
 • Kopaonička škola prirodnog prava (2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
 • Podrška timu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi učešća na prestižnom medjunarodnom takmičenju iz Arbitražnog i Medjunarodnog privrednog prava – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)