Pravni prevodi

Overeni nemačko-srpski, srpsko-nemački prevodi iz svih oblasti prava i industrija:

verodostojni, u roku i pouzdani

Prevodilački biro TSG Translations osnovan je kada i advokatska kancelarija TSG Advokati Beograd, 2000. godine. Naš prevodilački tim usko sarađuje sa našim advokatima i svakodnevno se bavi prevodima dvojezičnih nemačko-srpskih i srpsko-nemačkih pravnih dokumenata.

Na zahtev klijenta, prevod može da bude neoveren1↓ ili overen2↓. Sve prevode pravnih, ugovornih dokumenata, sudskih presuda ili podnesaka koji se dostavljaju srpskim ili nemačkim sudovima, naš prevodilački tim obavlja sa najvećom preciznošću. Njihovo dugogodišnje profesionalno iskustvo u prevođenju dokumenata iz širokog spektra pravnih oblasti i šire, garantuje visok nivo kvaliteta celog prevodilačkog tima naše advokatske kancelarije.

1↑ Neoveren prevod: Prevod koji ne mora da bude overen od strane sudskog tumača.
2↑ Overeni prevod: Prevod koji mora biti overen od strane sudskog tumača pečatom i potpisom kako bi se potvrdilo da odgovara izvornom tekstu. To znači da dokumenta na stranom jeziku, da bi imali dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedena i overena od strane sudskog tumača.

TSG