« Povratak na Oblasti prava

Korporativno pravo

Snaga našeg tima leži u korporativnom pravu

Pružamo pravne savete o osnivanju, izboru pravne forme, definisanju međusobnih odnosa osnivača, pratimo razvoj poslovanja naših klijenata i pomažemo u optimizaciji korporativnih pravnih rešenja u toku poslovanju.

Radimo sa njima na pitanjima korporativnog upravljanja, na joint-venture projektima, akvizicijama biznisa, imovine ili privrednih društava i svim statusnim promenama.

 

Još iz ove oblasti

Pravni tim

Industrije

 Autoindustrija
Compliance & Interne istrage
Bankarstvo & Lizing
Trgovina, logistika & distribucija
Energetika
Zdravstvo (farmacija, medicinska tehnika)
IT, usluge trećih lica & zaštita podataka
Tekstilna industrija
Medije & Telekomunikacije
Hemijska industrija
Mašinska industrija
Građevinska industrija

TSG