« Povratak na Oblasti prava

Privredno pravo

Pored statusnog dela (Korporativno pravo) našim klijentima pružamo stručnu podršku i u privrednom ugovornom pravu.

Naša snaga, naročito u ovom segmentu, počiva na veoma brižljivim razgovorima sa klijentima na engleskom, nemačkom, ruskom ili srpskom jeziku, tokom kojih detaljno zajednički definišemo poslovne ciljeve klijenta u ugovoru. Zanatski sigurno, efikasno i precizno pratimo postavljeni cilj i razrađujemo za klijenta optimalna poslovno-pravna rešenja.

TSG