AHK Pravni odbor panel: Šta nam donose izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji?

U ponedeljak, 23. 10. 2023. godine održaće se AHK Pravni odbor panel na temu: 

„Šta nam donose izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji?“

TSG partner i advokat Dušan Pejkić, predsednik radne grupe AHK za pravo nepokretnosti biće moderator i uvodničar na panelu odbora za pravna pitanja AHK Srbija.  Radni jezik panela je srpski.

TSG ADVOKATI

TSG