Mobing – kako sprovesti postupak i sudska praksa

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza iz Beograda Vas poziva na HR radni doručak:

 

’’Mobing u praksikako sprovesti postupak kod poslodavca i aktuelna sudska praksa

 

AGENDA:

 

09.45 – 10.00 h

Registracija učesnika

10.00 – 11.00 h

 

Kako da Poslodavac sprovede postupak posredovanja – praktični saveti za HR menadžere

Ivana Stefanović, Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza

11.00 – 11:30 h

 

Mobing iz ugla sudske prakse

Saša Sinđelić, Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza 

11.30 – 12.00 h

Pitanja / Diskusija uz doručak

U radu sa klijentima veoma često se susrećemo sa njihovim dilemama i pitanjima u oblasti mobinga, kao i sa pitanjima kako poslodavac da postupa po prijavama zaposlenih za sprovođenje postupka posredovanja. Prednosti ovog internog postupka su brojne, a njegovo uspešno okončanje rešava problem potencijalnog sudskog postupka.

Broj učesnika je ograničen.

 

Molimo da Vaše prijave dostavite najkasnije do 19.06.2019. na office@tsg.rs


Predavači:

Saša Sinđelić, advokat

Saša Sinđelić je partner i advokat u kancelariji TSG i rukovodi timom za radno pravo.

Saša Sinđelić je prvo ime za radno pravo klijentima među kojima su kako internacionalne kompanije tako i domaći klijenti. U svom radu, on povezuje kompleksne ciljeve klijenta i razumevanje šireg poslovnog konteksta sa normama srpskog radnog prava.

Osnivač je Foruma nemačkih-srpskih pravnika u Beogradu, kao i aktivni član i predavač u oblasti radnog prava u okviru AHK HR grupe u Beogradu.

 

Ivana Stefanović, advokat

Ivana je advokat, medijator i član tima za radno pravo u TSG kancelariji.

Specijalizovana je za radno pravo, svakodnevno savetuje internacionalne klijente u složenim transnacionalnim radno pravnim pitanjima i zastupa klijente u radnim sporovima.

Ivana poseduje i specijalizaciju za posrednike–medijatore u slučajevima zlostavljanja na radu i ekspertizu u zastupanju klijenata u internim postupcima posredovanja.

TSG