Pravila tržišnog natecanja i državnih potpora EU

Naš advokat Predrag Groza učestvovaće na Četvrtoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Petar Šarčević

PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA EU-a
„Odnos javnopravne i privatnopravne provedbe“

u organizaciji Zavoda za evropsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Fridtjof Nansen Instituta, Jean Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatske pravosudne akademije.

Sve dalje informacije ovde.

TSG