Informacije sadržane u Newsletter-ima naše kancelarije služe isključivo za svrhu pružanja opštih informacija. Ove informacije nisu sveobuhvatne i obavezujuće i ne mogu zameniti pravni savet u konkretnom pravnom slučaju.

TSG