Balša Stevanović, BSc, LLM, MA se pridružio TSG advokatskom timu

Veliko nam je zadovoljstvo da objavimo da se Balša Stevanović, BSc, LLM, MA pridružio našem timu kao advokat. Pored obrazovanja, rada u Srbiji i pripravničkog staža u TSG, Balša je akademsko obrazovanje i stručno usavršavanje stekao na prestižnim svetskim institucijama: na Univerzitetu u Londonu – Londonska škola ekonomije, Institutu za međunarodne studije i studije razvoja u Ženevi, kao i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bostonu.

Diplomatsku praksu obavio je u Stalnoj misiji Republike Srbije pri UN u Njujorku, ispunio pro bono pledge radom u SAD, u bostonskoj organizaciji u oblasti imigracionog prava, a u domenu investicione i trgovinske arbitraže usavršavao se na praksi u Ženevi. U oblasti evropskog sistema zaštite ljudskih prava posebnu obuku radio je na Univerzitetu Viadrina (SR Nemačka), dok je usavršavanje u oblasti prava Evropske unije i pravne reforme imao priliku da pohađa u organizaciji Univerziteta Johns Hopkins (SAIS).

Balši želimo dobrodošlicu u novoj ulozi i sigurni smo da će biti sjajan deo TSG tima koji je 22 godine Vaš partner u Srbiji.

TSG ADVOKATI

TSG