Pregled izmena Zakona o planiranju i izgradnji“ u časopisu „Branič“ 4/2023

U časopisu za pravnu teoriju i praksu  „Branič“ broj 4/2023, čiji je izdavač Advokatska komora Srbije, objavljen je članak naše koleginice Marte Luković na temu

„Pregled najznačajnijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji“

 

Fokus članka je analiza izmena koje se tiču konverzije prava korišćenja u pravo svojine, odnosno ukidanje konverzije na zemljištu uz naknadu. Dodatan osvrt napravljen je i na novine koje su uvedene radi postizanja energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i promena u načinu funkcionisanja državnih organa.

Više informacija o članku – ovde.

TSG ADVOKATI

TSG