TSG Seminar „Ugovor o kupoprodaji i naplata potraživanja u Nemačkoj“

Na seminaru

„Ugovor o kupoprodaji i naplata potraživanja u Nemačkoj“

advokat Ljubica Tomic, advokatska kancelarija TSG, je ukazala na bitne tačke u pogledu nastanka potraživanja i primene Bečke Konvencije o prodaji robe.

Advokat Igor Samardžić, LSH advokatska kancelarija iz Forchajma (SR Nemačka), je polaznike seminara upoznao sa procedurama i troškovima naplate potraživanja.

Uz ručak je usledila živa diskusija u pogledu sličnosti i razlika nemačkog i srpskog pravnog sistema u pogledu naplate potraživanja.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG