Još šest meseci do digitalizacije zahteva za boravak stranaca

Vlada Srbije i dalje nastoji da olakša boravak i rad stranaca u Republici Srbiji

Izmenama Zakona o strancima od 29. aprila ove godine povećan je krug lica – stranaca, koji mogu zahtevati privremeni boravak na osnovu srodstva sa državljaninom Republike Srbije ili strancem, koji već ima regulisan boravak u Srbiji. Tako će od sada pravo na privremeni boravak imati i svaki stranac-roditelj maloletnog stranca, koji sa urednim boravkom živi u Srbiji, a pod izvesnim uslovima pravo da zahtevaju odobrenje privremenog boravka imaće i pobočni srodnici stranca.

Takvim izmenama Vlada i zakonodavac su na poseban način uvažili potrebe porodičnog života, koji uživa naročitu zaštitu u skladu sa prihvaćenim standardima međunarodnih konvencija.

Elektronski zahtevi i e-uprava

Najbitnije izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca važiće od 01.01.2020. godine. Od tog datuma zahtev za odobrenje i produženje privremenog boravka moći će elektronski da se podnosi, a zakonodavac je izričito predvideo da će navedeni zahtev moći da se podnosi i iz inostranstva. U sledećoj fazi, od 01.12.2020., stranci će moći da podnose objedinjeni zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu, što bi trebalo značajno da ubrza ili svakako olakša pribavljanje svih dokumenata koji su neophodni za rad stranaca u Srbiji.

Rad bez privremenog boravka (do 180 dana)

Bitna izmena postojećeg režima rada stranaca tiče se stranaca koji planiraju da rade u Srbiji  u kraćem vremenskom periodu (u periodu do 180 dana). Prema sadašnjem režimu, stranci su i u takvom slučaju obavezni da po dolasku u Srbiju podnesu zahtev za privremeni boravak. Prema režimu koji će važiti od 01.01.2020. godine, stranci koji u Srbiji planiraju da rade ne duže od 180 dana, moći će da pribavljaju radnu dozvolu neposredno sa vizom za duži boravak, koju im je izdalo konzularno predstavništvo Republike Srbije („D viza“), a neće kao imaoci takve vize morati da podnose zahtev za privremeni boravak po dolasku u Srbiju.

Bitna izmena, koja će takođe važiti od 01.01.2020. godine, tiče se dokumentacije koju prilažu upućena lica (čl. 19 Zakona o strancima).

TSG ADVOKATI

TSG