TSG radni doručak “Mobing – kako sprovesti postupak i sudska praksa”

Budući da se u radu sa klijentima veoma često susrećemo sa njihovim dilemama i pitanjima u oblasti mobinga, naročito sa pitanjima kako poslodavac da postupa po zahtevima zaposlenih za sprovođenje postupka posredovanja, 21. juna 2019. godine smo organizovali radni doručak na temu

’’Mobing u praksi: Kako sprovesti postupak kod poslodavca i aktuelna sudska praksa“

Nakon informativno-edukativnog izlaganja naših advokata Saše Sinđelića i Ivane Stefanović, usledila su brojna pitanja učesnika vezano za njihove konkretne nedoumice i probleme u vezi sa mobingom.

Neformalni razgovori i razmena iskustava su se nastavili i za vreme doručka koji je poslužen u našoj bašti.

Foto galerija

TSG ADVOKATI

TSG