Uspešna saradnja TSG i Pravnog fakulteta u Beogradu

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sindjelić Groza je u saradnji sa Institutom za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju, sa Društvom sudija Srbije i Centrom za pravosudna istraživanja, učestvovala u organizaciji kursa na temu

„Teorija i praksa pravnog rasuđivanja“

od 18-22. marta 2019. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

U okviru ovog kursa, na Pravnom fakultetu u Beogradu advokat Ljubica Tomić je dana 18.3.2019. držala predavanje na temu „Praksa advokatskog rasuđivanja“.

TSG ADVOKATI

TSG