TSG Vodič: Intelektualna svojina u Srbiji

ŽIG

1. ŠTA JE ŽIG?

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe/usluga jednog (fizičkog ili pravnog) lica od iste ili slične robe/ usluga drugog (fizičkog ili pravnog) lica.

2. ZAŠTO REGISTROVATI ŽIG?

Za privredne subjekte žig predstavlja korisno sredstvo koje služi za promovisanje i stvaranje prepoznatljivosti i reputacije njihove robe ili usluga na tržištu određene države, ali istovremeno žig može biti, gledano iz ugla potrošača, simbol kvaliteta ili garancije za određenu robu ili uslugu.

3. VRSTE ŽIGOVA

Žig može biti individualni, kolektivni i žig garancije.

Kolektivni žig je žig pravnog lica, koje predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača ili davalaca usluga, a koji imaju pravo da koriste subjekti koji su članovi tog udruženja, pod uslovima propisanim zakonom.
Žig garancije je žig koji koristi više lica pod nadzorom nosioca žiga, a koji služi kao garancija kvaliteta, materijala, načina proizvodnje robe ili pružanja usluga, ispravnosti ili drugih zajedničkih karakteristika robe ili usluga zaštićenih tim žigom.

Ceo tekst pročitajte u PDF formatu »

TSG ADVOKATI

TSG