Efikasno rešavanje sporova – Medijacija u Arbitraži

Advokatska kancelarija TSG Tomić Sinđelić Groza iz Beograda u saradnji sa Komorom italijansko-srpskih privrednika, poziva Vas u sredu, 30. januara  2019. god. na radni doručak na temu :

„Efikasno rešavanje sporova – Medijacija u arbitražnom postupku“


AGENDA:

 09.00 – 09.30 h

Registracija učesnika i doručak

09.30 – 10.00 h

Arbitražni postupak, advokat Ljubica Tomić, ZAK Tomić Sinđelić Groza

10.00 – 10.30 h

Novine u rešavanju prekograničnih privrednih sporova u Italiji i Srbiji putem medijacije, Leonardo D’Urso, medijator, suosnivač i direktor ADR Centra, član radne grupe za medijaciju CEPEJ pri Savetu Evrope

10.30 – 11.00 h

Hibridni postupci rešavanja sporova: MedArb i ArbMed, Blažo Nedić, advokat, Medijator Svetske banke i JAMS International, Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije

11.00 – 11.30 h

Diskusija

Radni jezik je srpski i engleski.

Molimo Vas da Vaše prijave dostavite najkasnije do 28. januara 2019. na office@tsg.rs

Broj učesnika je ograničen.

TSG