Preklapanje prava zaštite žigova

Naš advokat Predrag Groza, patentni zastupnik, učestvovaće na dvodnevnom seminaru organizacije INTA „International Trademark Association“ na temu

„Preklapanje prava zaštite žigova sa drugim pravima intelektualne svojine“

Za sva pitanja u vezi s pravom intelektualne svojine u Srbiji možete zakazati sastanak u Minhenu s advokatom Predragom Grozom na predrag.groza@tsg.rs.

Bliže informacije o seminaru ovde.

TSG