Vienna Arbitration Days 2015

Naš advokat Predrag Groza učestvovaće na dvodnevnoj konferenciji namenjenoj svima koji se bave arbitražnim pravom „Vienna Arbitration Days 2015“ u organizaciji „Vienna International Arbitral Centre“.

Planirane su diskusije na najvažnije teme vezane za medjunarodno arbitražno pravo u Republici Srbiji, s težištem na efikasnost vremena i troškova, poverljivost naspram transparentnosti, praksa u izvršenju, „kvalitet“/stručnost arbitara.

Za sva pitanja u vezi s arbitražnim pravom u Republici Srbiji možete zakazati sastanak u Beču s advokatom Predragom Grozom na predrag.groza@tsg.rs.

Bliže informacije o konferenciji i prijava ovde.

TSG