Advokat Tanja Glišić izabrana za predsednicu Pravnog odbora AHK Srbija

Čast nam je da objavimo da je za predsednicu Pravnog odbora AHK Srbija izabrana naš advokat Tanja Glišić.

Odbor za pravna pitanja AHK u Srbiji je forum za razmenu mišljenja i ideja među članovima o aktuelnim pravnim pitanjima. Odbor za pravna pitanja AHK Srbija će pratiti razvoj pravnog okvira za poslovanje između Srbije i Nemačke, informisati članove o tome i davati predloge za njegovo unapređenje.

TSG ADVOKATI

TSG